Her findes kun løsninger...

Virksomheden skal være totalleverandør på området, primært gennem egne medarbejdere, sekundært gennem tilknytning af eksterne leverandører. Kunden har kun en leverandør på området. Gennem udvikling af en fælles platform – APP – skal den elektroniske styringer forenkles og give optimal overblik for alle tekniske installationer og udstyr. Nuværende aktiviteter indenfor fælles antenneanlæg fortsættes og udvikles med udgangspunkt i fortsat forøgede datamængder. Nuværende aktiviteter indenfor skærme og kommunikation, indpasses efter vurdering af forretningsområdet. 

Den komplekse verden indenfor elektronik skaber basis for en samling af viden og kompetencer, til sikring af både virksomheder og privates optimale anvendelse af elektronik. 

Dette gennem kontakt til en leverandør indenfor el-installationer, styring, print, IT, AV og kommunikation.

Med udgangspunkt i idegrundlaget, at skabe en velkonsolideret virksomhed med kontrolleret vækst og målrettet udviklingsstrategi.
• At være markedsførende indenfor forretningsområdet med en ligelig fordeling på vore kompetencer for at mindskelse sårbarheden
• At personlig udvikling af vore medarbejdere så de fastholdes
• At skabe plads til forskellighed som vil tiltrække nye medarbejder
• At have moderne og tidssvarende materiel
• At være positiv omtalt
• At have et højt serviceniveau
• At være et professionelt og effektivt team både internt og eksternt
• Altid at være positiv
• Altid at overholde aftaler
• At være tro i forhold til vores idegrundlag
• Altid være den bedste & mest troværdige

At skabe en fælles platform for elektronisk udstyr til mange forskellige systemer. Kunden skal have en leverandør, der skaber en høj grad af sikkerhed og stabilitet. Kunden skal have en økonomisk, optimal løsning samt have et tidssvarende produkt.