Projektering & Beregning » KK Partner A/S
algebra 1238600 1920
Projektering dimensionering

Projektering & Beregning

 

Projektstyring & Beregning

Vi projekterer og dokumenterer dit netværk som sikrer overblik samt kontrol over dit samlede net. Et veldokumenteret overblik sikrer et kvalitetsnetværk som sikrer din slutkunde en løsning for fremtiden.

Entrepriseprojekter 

Vi er totalleverandør på entreprise med ansvar, udarbejder dokumentation og tidsplaner fra gravning til afleveringspunkt hos slutkunden. 

Vi deltager i Entreprisemøderne og slipper ikke entreprisen før den er idriftsat.

Entrepriserne afsluttes med en afleveringsforretning, hvor tilbud og udført arbejde evalueres.

 

Kontakt os

Tag endelig kontakt ved spørgsmål
Tlf.: 75 38 14 14 eller info@kkpartner.dk

Andre kompetencer indenfor Fiber & Kabel TV